76415045881382587553

در اوج نا امنی در منطقه رهبر کشور در اتاق عمل رییس جمهور کشور در مسافرت  این نشانه ثبات واستحکام کشور درپرتو ولایت فقیه

آقا سرت سلامت !

13739282841 - Copy (2)

آقا جان! این روزها همه ی دلها سمت توست.  این روزها، لحظه هایم پر از عطر دلتنگیست .حس غریب دلم شده ای. آقا میدانم بدم.می دانم شرمنده ی نگاهت هستم. میدانم با من قهری ولی…

عطر دلتنگی