51734238859677638923

واسه رد شدن از سیم خاردارها نیاز به یه نفر داشتن تا روی سیم خاردارها بخوابه و بقیه از روش رد بشن…………

سیم خار دار

1421313198558678103

«مسجدالاقصی»، همان که گنبد سبز رنگ دارد و سال‌هاست به اشتباه نامش را به مسجد «قبه صخره» یا همان که گنبد طلایی دارد،عاریه داده‌اند. همان قبله‌ی نخست مسلمانان،مسجدی……..

راز های مسجد الاقصی

464px-Gaza_Strip_map_fa.svg

نوار غزه از جنوب غربی با مصر و از شمال و شرق با اسرائیل هم‌مرز است. منطقه نوار غزه ۴۱ کیلومتر طول و در بخش‌هایی از ۶ تا ۱۲ کیلومتر عرض دارد. نوار غزه نامش را از شهر غزه که بزرگ‌ترین شهر در……

شهر غزه در نوار غزه یا باریکه ی غزه یا قطاع غزه